Övningar

Övningar 

För en repeterande svingrörelse krävs träning med bra övningar.